Bezoek ook

 

www.sesa.ucl.ac.be/guidelines

 

www.cebam.be

Belgian Screening Tools

Verplegingswetenschap

Defloor, Daem & Bulteel - 2010

 

          

Introductie

Welkom op de website BEST

 

Wat is BeST?

BEST staat voor BElgian Screening Tools en is een studie uitgevoerd door de Universiteit Gent, afdeling Verplegingswetenshap in opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, en in samenwerking met de Universitť Catholique de Louvain.

 

Doel van BeST

De bedoeling van het project is het oprichten van een databank met wetenschappelijk gevalideerde meetinstrumenten.   Met het oog op het objectiveren van de diagnostiek en van de resultaten van verpleegkundige interventies, zijn valide en betrouwbare meetinstrumenten een basisvoorwaarde om effectieve verpleegkundige zorg te kunnen bieden. Onze aandacht gaat uit naar meetinstrumenten voor de verpleegkundige interventies die bij de Verpleegkundige Gegevens-Minimale Ziekenhuis Gegevens (VG-MZG) gescoord worden.

 

Wat kan u vinden op deze website?

Op deze website worden de verschillende meetinstrumenten besproken. Bovendien wordt het instrument ter beschikking gesteld indien we hiertoe toestemming verkregen. De rubriek zoeken laat toe een meetinstrument te vinden dat voldoet aan de door u ingegeven specificaties (thema, doelgroep,). Daarnaast kan u ook het volledige eindrapport downloaden onder project.

 

 

Projectleiders UGent                                                   Projectmedewerkers UGent

Prof. dr. T. Defloor                                                         M. Daem

Prof. dr. M. Grypdonck                                                   Dr. K. Vanderwee

                                                                                    L.Bulteel

                                                                                    E. De Waegeneer

                                                                                    

                                                               

Projectleider UCL                                                        Projectmedewerkers UCL

Dr. M. Gobert                                                                N. Filion                        

                                                                                    C. Piron

                                                                                    O. Caillet

                                                                                    A. de Bonhome

                                                                        

Projectleider FOD                                                       Projectmedewerkers FOD

B. Folens                                                                      M. Lardennois